Διδακτική σειρά “Πες το Ελληνικά” – Βιβλία

«Πες το Ελληνικά» Βιβλίο 1
ISBN: 960-7871-11-1

ΒΟΟΚ1Το πρώτο βιβλίο του “Πες το Ελληνικά’’ παρουσιάζει εύκολες προγραφικές ασκήσεις για μαθητές που διδάσκονται για πρώτη φορά την ελληνική γλώσσα ως δεύτερη ή ξένη αλλά και γενικά την ανάγνωση και γραφή. Οι μαθητές εξασκούνται στις ιδιαιτερότητες της γραφής του ελληνικού αλφαβήτου, ενώ παράλληλα αναπτύσσουν μυοκινητικές δεξιότητες γραφής των ελληνικών γραμμάτων.

Μετά το προγραφικό στάδιο ακολουθεί το αλφαβητάρι, όπου τα γράμματα παρουσιάζονται είτε μεμονωμένα είτε μέσα σε λέξεις, οι οποίες συνοδεύονται από την εικονική τους αναπαράσταση. Από τα διδαχθέντα γράμματα δημιουργούνται, σε πρώτο επίπεδο, απλές λέξεις, προτάσεις και φράσεις.

Το Βιβλίο ολοκληρώνεται με τα δώδεκα μαθήματα, τα οποία περιλαμβάνουν απλές λέξεις, φράσεις, προτάσεις ενταγμένες σε διαλόγους ή σύντομα περιγραφικά κείμενα τα οποία εξετάζουν κάθε φορά και ένα γραμματικό φαινόμενο.

Ακολουθούν ασκήσεις συμπλήρωσης κενών, αντικειμενικής επιλογής και αντικατάστασης, εναρμονισμένες με την ηλικιακή αφομοιωτική ικανότητα των διδασκομένων αλλά και διάφορα παιχνίδια και παιδικά τραγούδια τα οποία αξιοποιούνται επικοινωνιακά και γλωσσικά.


«Πες το Ελληνικά» Βιβλίο 2
ISBN: 960-7871-38-3

ΒΟΟΚ2Το δεύτερο βιβλίο του “Πες το Ελληνικά” περιλαμβάνει παιδοκεντρικά κείμενα, κατεξοχήν διαλογικά ή αφηγηματικά τα οποία συνοδεύονται από ποικίλλες ερωτήσεις προκειμένου να ελεγχθεί ο βαθμός που έχουν γίνει κατανοητά από τους ίδιους τους μαθητές.

Οι γραμματικοί τύποι –κλιτοί και άκλιτοι- δε διδάσκονται μεμονωμένα αλλά μέσα σε απλές καθημερινές φράσεις με συντακτική και σημασιολογική απόχρωση.

Ακολουθούν διάφορες ασκήσεις γραμματικής, ζωγραφικής, ανέκδοτα, αινίγματα, παροιμίες κ.ά, ενώ, σε κάθε μάθημα παρεμβάλλονται επαναληπτικές ασκήσεις .


«Πες το Ελληνικά» Βιβλίο 3
ISBN: 960-7871-39-1

ΒΟΟΚ3Στο τρίτο βιβλίο του “Πες το Ελληνικά” επαναλαμβάνεται το αλφαβητάρι το οποίο συνιστώντας συνέχεια των δύο πρώτων βιβλίων, απευθύνεται σε μαθητές που έχουν αποκτήσει τους βασικούς μηχανισμούς της πρώτης ανάγνωσης και γραφής, αλλά και σε μαθητές μικρότερων ηλικιών που αγνοούν τους μηχανισμούς.

Τα πρώτα δέκα μαθήματα είναι επαναληπτικά των γραμματικών και λεξιλογικών φαινομένων που έχουν διδαχθεί οι μαθητές στα βιβλία 1 και 2 και αποτελούν πρωταρχικό βήμα για την ομαλή ένταξη των μαθητών στο δεύτερο επίπεδο. Η δομή των κειμένων είναι απλή και κατανοητή, περιλαμβάνουν εύληπτες φράσεις και εκφράσεις, ενώ σταδιακά η δομή τους γίνεται όλο και πιο σύνθετη.

Συνοδεύονται από εικόνες ή σκίτσα με τα οποία οι μαθητές ασκούνται σε κάθε μορφή επικοινωνίας επιτυγχάνοντας την ομαλή μετάβασή τους από το εικονικό στο κειμενικό περιβάλλον.

Ενώ, τέλος, τα γλωσσικά παιχνίδια προσφέρουν έναν ανάλαφρο και ευχάριστο τόνο στη γλωσσική διαδικασία, συμβάλλοντας στην παράλληλη άσκηση των μαθητών στον προφορικό και γραπτό λόγο.


«Πες το Ελληνικά» Βιβλίο 4
ISBN: 960-7871-40-5

ΒΟΟΚ4Με το τέταρτο βιβλίο του “Πες το Ελληνικά” οι μαθητές κατέχουν πλέον το δεύτερο επίπεδο ελληνομάθειας έχοντας αποκτήσει μια βασική επικοινωνιακή ικανότητα, προφορική αλλά και γραπτή.

Τα κείμενα των είκοσι δύο μαθημάτων ποικίλλουν ως προς τη μορφή. Είναι κατεξοχήν διαλογικά, χωρίς να εκλείπει κάθε είδους περιγραφικού ή διηγηματικού κειμένου.

Η θεματολογία τους δεν προέρχεται μόνο από χώρους εμπειρίας των παιδιών, αλλά και από το χώρο της ελληνικής μυθολογίας και παράδοσης. Μέσα από ποικίλλες κειμενοκεντρικές ερωτήσεις διαπιστώνεται η κατανόηση τους και παρέχεται η δυνατότητα στους διδασκομένους να εκφραστούν και να εξασκηθούν στη χρήση νέων λεξιλογικών όρων. Σε κάθε κείμενο εξετάζονται γραμματικά φαινόμενα, η εφαρμογή και η εμπέδωση των οποίων επιτυγχάνεται μάσα από την λύση των ασκήσεων.

Τα τραγούδια και διάφορα άλλα γλωσσικά παιχνίδια αποτελούν ένα ευχάριστο διάλειμμα, χωρίς να αποκλείεται η περίπτωση αξιοποίησής τους γλωσσικά και επικοινωνιακά.


«Πες το Ελληνικά» Βιβλίο 5
ISBN: 960-7871-41-3

ΒΟΟΚ5Το πέμπτο βιβλίο της σειράς “Πες το Ελληνικά” αποτελεί τη συνέχεια του δεύτερου επιπέδου ελληνομάθειας. Είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο που καλύπτει τις ανάγκες διαδασκομένων ακόμα και σε μεγαλύτερη ηλικία που έρχονται, τώρα, για πρώτη φορά σε επαφή με την ελληνική γλώσσα. Αυτός είναι και ο λόγος που παρατίθεται, στην αρχή του βιβλίου, το αλφαβητάρι.

Ενσωματώθηκαν λογοτεχνικά κείμενα, τα οποία έχουν υποστεί γλωσσική και ερμηνευτική επεξεργασία και ανταποκρίνονται σε αυτές τις ηλικίες.

Στα πρώτα μαθήματα πραγματοποιείται μια συμπερίληψη όλων των γραμματικών φαινομένων που έχουν διδαχθεί και στα δύο επίπεδα, ενώ στη συνέχεια οι μαθητές έρχονται σε επαφή με απλές συντακτικές δομές της γλώσσας.

Τέλος, παρουσιάζονται ασκήσεις που παρέχουν τη δυνατότητα στους μαθητές είτε να υποδυθούν ρόλους ή να διηγηθούν διάφορα περιστατικά που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με το θέμα του μαθήματος που έχουν επεξεργαστεί. Με τις επαναληπτικές ασκήσεις ο μαθητής επαναφέρει στη μνήμη του τα όσα έχει διδαχθεί, εμπεδώνοντάς τα, ενώ πραγματοποιείται και έλεγχος του βαθμού αφομοίωσης τους.


«Πες το Ελληνικά» Βιβλίο 6
ISBN: 960-7871-41-3

ΒΟΟΚ6Με το έκτο βιβλίο ολοκληρώνεται η διδακτική σειρά «Πες το Ελληνικά». Οι μαθητές κατέχουν το τρίτο επίπεδο ελληνομάθειας και έχουν αποκτήσει επαρκή επικοινωνιακή ικανότητα, προφορική και γραπτή.

Το βιβλίο ακολουθεί αντίστοιχα την ίδια βασική δομή με τα προηγούμενα, προβάλλοντας πραγματικές περιστάσεις επικοινωνίας που εμπλέκουν τα παιδιά στην παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου.

Υποδειγματικοί πίνακες, τέλος, συμβάλλουν στην παραγωγή και τη σύνθεση λέξεων. από τους ίδιους τους διδασκομένους.


Κάθε βιβλίο συνοδεύεται από βιβλίο ασκήσεων και CD ήχου.

Comments are closed.