Διδακτική σειρά “Πες το Ελληνικά” – Γλωσσάρια

Κάθε βιβλίο της διδακτικής σειράς “Πες το Ελληνικά” συνοδεύουν γλωσσάρια στις παρακάτω γλώσσες:GLOSSARY

* Αγγλική
* Βουλγαρική
* Γαλλική
* Γερμανική
* Ρωσική
* Τουρκική
* Φλαμανδική

Δημιουργήσαμε τα γλωσάρια προς διευκόλυνση των αλλοδαπών διδασκομένων, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι η ελληνική γλώσσα αποτελεί μια δεύτερη ξένη γλώσσα για αυτούς.

Στα γλωσσάρια πραγματοποιείται μετάφραση όλων των λέξεων που υπάρχουν και στα έξι βιβλία της διδακτικής σειράς. Ειδικά στο γλωσσάρι του πρώτου βιβλίου η απόδοση της σημασίας των λέξεων του αλφαβηταρίου πραγματοποιείται μέσα από την εικονική τους αναπαράσταση, καθώς το βιβλίο αυτό προορίζεται για μαθητές που δε γνωρίζουν ανάγνωση και γραφή.

Τέλος, αφού προχωρήσει το πρώτο στάδιο ανάγνωσης και γραφής στην πρώτη και δεύτερη γλώσσα, παρουσιάζεται η μετάφραση όλων των λέξεων που εμπεριέχονται στο βιβλίο.

Comments are closed.