Διδακτική σειρά “Πες το Ελληνικά” – Βιβλία ασκήσεων

ASKISEISΟι ασκήσεις που παρουσιάζονται σε αυτά τα βιβλία αφορούν την επέκταση και τη διεύρυνση του διδακτικού έργου ενώ, ως απώτερος στόχος προβάλλεται η βαθύτερη εμπέδωση των λεξιλογικών και γραμματικών φαινομένων.

Αξίζει να αναφερθεί ότι οι ασκήσεις των βιβλίων παρουσιάζονται με παιγνιώδη μορφή εγείροντας το ενδιαφέρον των διδασκομένων και παρέχοντας τους ισχυρό κίνητρο για μάθηση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να εντείνεται η φαντασία και η δημιουργική σκέψη των μαθητών.

Comments are closed.