Διδακτική σειρά «Ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα» – CD ήχου

cd2Τα CD ήχου που συνοδεύουν τους τέσσερις πρώτους τόμους της διδακτικής σειράς «Ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα» περιλαμβάνουν την ηχητική απόδοση των διαλoγικών και αφηγηματικών κειμένων των διδακτικών ενοτήτων κάθε τόμου συμβάλλοντας, έτσι, στην εξοικείωση των διδασκομένων με τη σωστή προφορά της ελληνικής γλώσσας, αφού έχουν την ευκαιρία ν’ ακούσουν τα ελληνικά στο φυσικό τους χώρο.

Comments are closed.