Διδακτική σειρά «Ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα» – Παράρτημα Γραμματικής και Συντακτικού

grammarΤο «Παράρτημα Γραμματικής και Συντακτικού» αποτελεί συνοδευτικό μέρος ολόκληρης της σειράς και σε αυτό παραπέμπουν οι «Γραμματικές και συντακτικές ασκήσεις» και των έξι τόμων της σειράς.

Συνίσταται από δύο μέρη, τη Συνοπτική Γραμματική της ελληνικής γλώσσας, που βασίζεται στη Γραμματική του Μανόλη Τριανταφυλλίδη, και το Συνοπτικό Συντακτικό, που είναι βασισμένο στο Συντακτικό της Νέας Ελληνικής του Οργανισμού Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων του Υπουργείου Παιδείας. Τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα, αναλύονται με κανόνες και κυρίως με υποδειγματικούς πίνακες, που αποσκοπούν στην εμπέδωση τους από τον διαδασκόμενο. Πρόκειται για ένα εύχρηστο και απαραίτητο εργαλείο για κάθε διδασκόμενο την ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα.

Comments are closed.