Διδακτική σειρά «Ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα» – Έντυπα διαπίστωσης της ελληνομάθειας

Test proodoyΤα έντυπα διαπίστωσης της ελληνομάθειας έχουν συνταχθεί με βάση τη διδακτική σειρά “Ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα”.

Στόχος τους είναι να παρέχουν τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να κατατάσσει τους μαθητές του σε γνωστικά επίπεδα με βάση το βαθμό κατοχής της ελληνικής.

Με τον τρόπο αυτό ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί ομοιογενείς ομάδες διδασκομένων, μια διαδικασία που προβάλλεται ως αδήριτη ανάγκη για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Επιπλέον, τα έντυπα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον εκπαιδευτικό σε τακτά χρονικά διαστήματα για τη διαπίστωση της προόδου των διδασκομένων.

Comments are closed.