Δίγλωσσο μοντέλο πρώτης ανάγνωσης και γραφής Ελληνικά – Γερμανικά

Zweisprachiges Leseschreib Modell Deutsch – Griechisch

greekgerman

Τα βιβλία “Μαθαίνω τη γλώσσα μου” και “Ich lerne meine sprache” αποτελούν ένα δίγλωσσο μοντέλο διδασκαλίας της πρώτης ανάγνωσης και γραφής στα ελληνικά και τα γερμανικά.

Απευθύνονται σε μαθητές της πρώτης δημοτικού που θέλουν να μάθουν από την έναρξη της σχολικής τους ζωής τόσο την ελληνική όσο και τη γερμανική γλώσσα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο σε σχολική τάξη για παράλληλη διδασκαλία, όσο και σαν κατ’ οίκον βοήθημα.

Το μοντέλο κάνει μια ενιαία αντιμετώπιση των γλωσσών Ελληνικά και Γερμανικά διατηρώντας ταυτόχρονα την αυτονομία τους, και βασίζεται στους κοινούς γλωσσικούς, πολιτισμικούς και διδακτικούς χώρους. Το ελληνικό βιβλίο διδάσκεται από Έλληνα εκπαιδευτικό και το Γερμανικό από Γερμανό.

Το μοντέλο συγκροτήθηκε για πρώτη φορά το 1977 και είχε ως στόχο, μεταξύ των άλλων, να επισημάνει την αναγκαιότητα της δίγλωσσης παράλληλης εκπαίδευσης στα παιδιά των απόδημων Ελλήνων στη Δυτική Γερμανία.

Εφαρμόστηκε από το 1977, μετά από έγκριση της Ελληνικής Πρεσβείας της Βόννης και της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Schwelm της Ομόσπονδης Δημοκρατίας της Γερμανίας στο σχολείο Schnellmark της πόλης Gevelsberg με εντυπωσιακά αποτελέσματα, όπως έδειξαν οι μετρήσεις και τα συμπεράσματα που δημοσιεύτηκαν στο βιβλίο “Νέες διαστάσεις στη μάθηση γλωσσών”, Αθήνα 1980. Η εφαρμογή του σταμάτησε το 1979, αφού η κρατούσα πολιτική, όσον αφορά την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη Δυτική Γερμανία, ήταν τα εθνικά σχολεία.

Η ψηφιοποίηση του βιβλίου πραγματοποιήθηκε το 1998 στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Comments are closed.