Κεντρική διάθεση του διδακτικού υλικού

Την κεντρική διάθεση των διδακτικών σειρών

  • Πες το Ελληνικά
  • Ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα

έχει αναλάβει η εταιρία Γιαννίου Χρήστος και Σια Ο.Ε. μέσω των βιβλιοπωλείων Lexis της Πάτρας.

Στοιχεία επικοινωνίας βιβλιοπωλείων Lexis:

  1. Αμερικής 62 – Πάτρα, Email: lexis1@hol.gr, info.lexis@e-lexis.gr, Τηλ. 2610-424655
  2. Κανακάρη 155-157 – Πάτρα , Email: lexis2@hol.gr, info.patreos@e-lexis.gr, Τηλ. 2610-221507
  3. Μαιζώνος 38-40 – Πάτρα, Email: lexis3@hol.gr, info.maizonos@e-lexis.gr, Website: http://www.e-lexis.gr, Τηλ. 2610-220919
  4. Κορίνθου 352 – Πάτρα, Τηλ. 2610 323858
  5. Αθηνών 11 – Ρίο, Τηλ. 2610-911382

Comments are closed.