Διδακτική σειρά “Πες το Ελληνικά” – Έντυπα διαπίστωσης της ελληνομάθειας

testΤα έντυπα διαπίστωσης της ελληνομάθειας έχουν συνταχθεί με βάση τη διδακτική σειρά “Πες το Ελληνικά” και παρέχουν τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να κατατάσσει τους μαθητές του σε ορισμένα γνωστικά επίπεδα με βάση το βαθμό κατοχής της ελληνικής. και, τέλος, να δημιουργεί ομοιογενείς ομάδες διδασκομένων. Μια διαδικασία που προβάλλεται ως αδήριτη ανάγκη για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Comments are closed.