Διδακτική σειρά «Ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα» – CD-ROM «Ελληνομάθεια» 1

cd-rom1Το CD-ROM αποτελεί ένα σημαντικό συμπλήρωμα διδασκαλίας απουσία δασκάλου χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αποκλείεται και η αξιοποίηση του στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας. Η δομή του είναι βασισμένη στον πρώτο τόμο της διδακτικής σειράς. Αρχικά, παρουσιάζονται οι διάλογοι σε δυο μορφές: σε ηχητικούς εκφωνημένους από επαγγελματίες, ώστε ο διδασκόμενος να έχει ένα ηχητικό πρότυπο προφοράς της ελληνικής, και σε ηχητικούς ηχογραφημένους στο φυσικό τους περιβάλλον. Ο διδασκόμενος έχει τη δυνατότητα να συμβουλευτεί τους κανόνες προφοράς, έτσι ώστε να γνωρίσει το μηχανισμό γραφής και προφοράς των γραμμάτων.

Η κατανόηση των 22 κειμένων του τόμου I επιτυγχάνεται με το γλωσσάρι ενοτήτων, το αλφαβητικό γλωσσάρι και την αναζήτηση των λέξεων με επιλογή τους στο κείμενο. Αναφορικά με τις γραμματικές και συντακτικές ασκήσεις, ο διδασκόμενοςτις προχωρά στη συμπλήρωσή τους με τη βοήθεια των παραδειγμάτων. Αφού συμπληρώσει όλες τις ασκήσεις για πρώτη φορά, πατάει το κουμπί βαθμολόγησης αξιολογώντας τις απαντήσεις του. Στο τέλος κάθε ενότητας ο διδασκόμενος έχει τη δυνατότητα να δει τη συνολική βαθμολογία που αποκόμισε.

Το CD-ROM, τέλος, συνοδεύεται και από συνοπτικό παράρτημα γραμματικής και συντακτικού, στο οποίο με την ανάλογη άσκηση παραπέμπεται ο διδασκόμενος, προκειμένου να ενημερωθεί για το εκάστοτε γραμματικό και συντακτικό φαινόμενο. Παράλληλα, έχει τη δυνατότητα επιλέγοντας το σχετικό κουμπί να οδηγηθεί στην αναλυτική παρουσίαση όλης της γραμματικής και του συντακτικού και να βρει αυτό που τον ενδιαφέρει.

Comments are closed.